Returer och Garanti


Din Order

För att ändra eller avbryta din order, vänligen maila [email protected] inom 30 minuter efter att du lagt din order med följande information:
- Ordernummer
- Information om vad du vill ändra i din order

Returer och reparation

För ärenden angående returer och reparationer, vänligen mejla [email protected] med följande information:
- För- och efternamn
- Ordernummer eller kopia på kvittot
- Kort förklaring av problemet


Samarbeten

För förfrågningar angående samarbeten, vänligen maila [email protected] med följande information:
- För- och efternamn
- Det land du är verksam i
- Länkar till dina sociala medier


Allmänna förfrågningar

För ärenden gällande allmänna frågor, vänligen maila [email protected] Vänligen se vår FAQ-sida för vanliga frågor och svar.

Item has been deleted from cart.
Continue shopping