!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1432952556980674'); fbq('track', 'PageView');
ตะกร้าสินค้า

ข้อกำหนดการใช้

ข้อกำหนดการใช้

ข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ใช้บังคับการซื้อของท่านจากเว็บไซต์ www.sudio.com และการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวของท่าน และถือเป็นสัญญาระหว่างท่านกับ Artillerigatan 42, 114 42, Stockholm, Sweden โดยการซื้อของจากเว็บไซต์นี้ และการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงตามข้อกำหนดการใช้ กรุณาทำให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ขณะใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

สกุลเงิน

บริษัทฯ จะคิดเงินกับท่านในสกุลเงินที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกครั้ง

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ติดต่อ [email protected] ภายใน 30 นาทีหลังจากท่านสั่งซื้อ และไม่ลืมที่จะใส่หมายเลขยืนยันการสั่งซื้อของท่านในข้อความติดต่อด้วย

การสั่งซื้อ

Sudio AB สงวนสิทธิในการแก้ไขราคาที่แสดงไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนในทุกคำสั่งซื้อ ตลอดจนในขั้นสุดท้ายของการขาย ราคาจะถือว่าไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน หากผู้ซื้อตระหนักหรือควรจะได้ตระหนักว่าราคานั้นไม่ถูกต้องในเวลาที่ซื้อ ซึ่งภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าว Sudio AB อาจยกเลิกการซื้อและคืนเงินจำนวนที่ชำระมา โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุด Sudio AB จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันทีที่ทำได้ตามสมควรหลังจากพบความผิดพลาด

การคืนผลิตภัณฑ์

ผู้ซื้อมีสิทธิคืนของที่สั่งซื้อได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับของที่สั่งซื้อ สิทธิดังกล่าวใช้ได้เฉพาะในกรณีที่สิ่งของที่สั่งซื้อและหีบห่อเดิมสามารถส่งคืนได้ในสภาพเดียวกันกับที่ได้รับ หากผู้ซื้อใช้สิทธิคืนของที่สั่งซื้อ ผู้ซื้อต้องติดต่อ Sudio AB เพื่อรับที่อยู่ที่ใช้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ โดยผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าส่งคืน หากสิ่งของนั้นได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ Sudio AB ทราบภายใน 2 เดือน เพื่อที่จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชย โดยจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้น

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ Sudio แท้ที่ท่านสั่งซื้อจะอยู่ในการรับประกัน 12 เดือน ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มในวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานมาก่อนโดยผู้ใช้ปลายทางคนแรก หูฟังของท่านมีประกันความบกพร่องจากการผลิตทุกชนิดเป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ โปรดเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ หลักฐานการซื้อต้องระบุวันที่ซื้อและชื่อของผลิตภัณฑ์ เมื่อครบระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน บริษัทฯ จะไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้

หากผลิตภัณฑ์ของท่านอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน และศูนย์บริการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าเสียเนื่องจากใช้วัสดุไม่ถูกต้องและ/หรือเป็นความผิดพลาดจากการผลิต Sudio AB จะไม่คิดค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าซ่อม ทั้งนี้ การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เสียทั้งชิ้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Sudio AB หากผลิตภัณฑ์ของท่านถูกลงความเห็นว่าถูกทำให้เสียหายด้วยเหตุที่มิใช่ความผิดพลาดจากการผลิต บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติม

การรับประกันนี้เพิ่มเติมจาก (มิใช่ใช้แทน) สิทธิตามกฎหมายผู้บริโภค และผู้บริโภคมีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิเรียกร้องบริการตามการรับประกันหรือตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายผู้บริโภค โปรดติดต่อหน่วยงานผู้บริโภคในพื้นที่ของท่าน

อัตราและภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อท่านสั่งซื้อจากประเทศภายในสหภาพยุโรป ท่านจะชำระราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศสวีเดน โดยไม่บวกเพิ่มค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีก แต่ถ้าท่านสั่งซื้อจากประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป ท่านจะรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มภายในประเทศและค่าศุลกากร โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของท่าน

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต โดยมี Adyen เป็นผู้จัดการธุรกรรมทางธนาคารของบริษัทฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ Sudio มิได้เก็บหมายเลขบัตรเครดิตใด ๆ

การชำระเงินด้วยบัตร

ชำระด้วยบัตร Visa, AMEX และ MasterCard อย่างปลอดภัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการชำระเงินของท่านจะได้รับการจัดการจาก Adyen ด้วยการเข้ารหัสอย่างปลอดภัย และภายใต้มาตรฐานการธนาคารที่เข้มงวด ข้อมูลบัตรของท่านจะถูกส่งตรงไปยังธนาคาร และไม่มีใครสามารถอ่านหรือเข้าถึงข้อมูลได้นอกจากธนาคารของท่าน Sudio มิได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับการซื้อด้วยบัตรเครดิต แต่ธนาคารหรือบัตรเครดิตของท่านอาจคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับการซื้อของท่าน ขณะที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต เงื่อนไขเริ่มต้นจะใช้บังคับทันทีที่รายการชำระเงินด้วยบัตรได้รับอนุมัติ ในกรณีที่ไม่ได้รับการชำระเงินหลังจากท่านส่งคำสั่งซื้อ Sudio AB อาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติ

การยืนยันคำสั่งซื้อ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน บริษัทฯ จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลของท่าน สิ่งสำคัญคือ ท่านต้องใส่ที่อยู่อีเมลถูกต้องขณะสั่งซื้อ และขอให้ท่านบันทึกอีเมลนี้ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าที่ท่านอาจมีในอนาคต คำยืนยันการสั่งซื้อ (ใบเสร็จ) ยังใช้รับรองหลักฐานการซื้ออีกด้วย

เหตุสุดวิสัย

Sudio AB จะได้รับการงดเว้นจากความรับผิดในค่าเสียหายและค่าปรับอื่น ๆ จากการปฏิบัติตามสัญญาที่ถูกป้องกัน ขัดขวาง หรือหน่วงเวลาโดยพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการความคุมของบริษัทฯ รวมถึงการแทรกแซงของรัฐ กฎหมายใหม่/ที่แก้ไขเพิ่มเติม การขาดสภาพความเป็นรัฐ สงคราม ไฟไหม้ น้ำท่วม การกระทบจากแรงงาน ข้อต้องห้าม ข้อห้าม วินาศกรรม การขนส่งไม่ดี หรือสภาพอากาศ หรือขาดการส่งของจากผู้ขายสินค้าและบริการ และบริษัทฯ ต้องประสบกับการก่ออาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่าง ๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ บนเว็บไซต์และในข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ เป็นของ Sudio AB หรือบริษัทย่อยหรือผู้อนุญาตของ Sudio AB การใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงการทำสำเนาหรือเก็บเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ที่นอกเหนือจากการใช้ส่วนตัวของท่านที่มิใช่เชิงพาณิชย์ ไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับอนุญาตจาก Sudio AB

การทุจริต

หากมีการทุจริต บริษัทฯ จะแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจทราบทุกครั้ง และ Sudio AB สงวนสิทธิในการยกเลิกการซื้อหากมีข้อสงสัยเกิดขึ้น

การแก้ไขเพิ่มเติม

Sudio AB อาจปรับปรุงข้อกำหนดการใช้เหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยทุกครั้งที่ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เงื่อนไขทั่วไปที่ใช้บังคับในเวลานั้นจะใช้กับสัญญาระหว่างท่านกับ Sudio AB ท่านจึงควรเข้ามาที่หน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อทบทวนข้อกำหนดที่ใช้อยู่ในขณะนั้นที่จะผูกพันท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Sudio บริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลบางอย่างของท่านเพื่อตอบสนองการซื้อของท่าน Sudio ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างเป็นความลับ ท่านมีสิทธิร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของท่าน และถ้ามีสิ่งใดผิด ท่านสามารถขอเปลี่ยนหรือนำสิ่งนั้นออกได้ Sudio อาจใช้คุกกี้ด้วย เช่นเพื่อทำให้ท่านได้รับประสบการณ์จากเว็บไซต์ดีขึ้น ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลและคุกกี้ได้ที่นี่ www.sudio.com/th/privacy-policy

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

ข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้เว็บไซต์ www.sudio.com ของท่านอยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายของประเทศสวีเดน ซึ่งเท่าที่กฎหมายอนุญาต ศาลสวีเดนมีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ และ Sudio มีสิทธิดำเนินคดีผู้ใช้งาน ณ ถิ่นที่อยู่ของผู้ใช้งานได้